تاریخچه دانشکده

از اوایل تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، رشته مهندسی صنایع نیز فعالیت خود را در این دانشکده آغاز نمود. این رشته درمقطع کارشناسی در گرایشهای تحلیل سیستم ها، تولید صنعتی و تکنولوژی صنعتی در محل مجتمع فنی کار خود را آغاز نمود. پس از آن در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش های صنایع و مدیریت سیستم و بهره وری از رشته مهندسی صنایع نیز کار خود را در مرکز تحصیلات تکمیلی آغاز نمودند. با توجه به موفقیت های گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزادتهران جنوب و همچنین اعضای هیات علمی آن و همچنین کسب امتیازهای لازم، گروه مهندسی صنایع این دانشگاه در سال ۱۳۸۸ مجوز تاسیس دانشکده را از دانشگاه گرفت. دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران جنوب اولین و در حال حاضر تنها دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد می باشد.در این دانشکده در حال حاضر دانشجویان در رشته های مختلف در دوره های کارشناسی، کارشناسی پیوسته و دکتری مشغول تحصیل باشند. دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، پس از مجتمع فنی و مهندسی، دارای بیشترین سهم تولید مقالات ISI یا علمی -پژوهشی و کتب تخصصی در سطح واحد تهران جنوب است