اطلاعیه سر رسید اقساط دانشجویان

اطلاعیه صندوق رفاه

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند جهت اخذ وام وزارت علوم ( باز پرداخت بعد از فارغ التحصیلی ) با ارائه مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام مورد نظر به صندوق رفاه مراجعه نمائید.

 

شرایط اخذ وام وزارت علوم :

 

الف – به دانشجویان با شرایط زیر وام تعلق نمی گیرد.

-         مشروط بودن دانشجو در دو ترم متداول

-         دانشجویانی که در ترم جاری فقط درس تمدید پروژه داشته باشند.

-         برای مقطع کارشناسی پیوسته ترم 9 و بعد از آن

-         برای مقطع کارشناسی ارشد ترم 5 و بعد از آن

  

ب- مبالغ وام

برای مقطع کارشناسی پیوسته 5000000 ریال

برای مقطع کارشناسی ارشد 10000000 ریال