گروه کارشناسی ارشد سیستم های اجتماعی و اقتصادی

مشخصات فردی :

                                                                    

       نام نام خانوادگی:اشکان حافظ­الکتب

       پست الکترونیک A_hafez@azad.ac.ir

 

 سوابق تحصیلی:

 

 آخرین مدرک تحصیلی :دانشجوی دوره دکتری

         رشته- گرایش : مهندسی صنایع – سیستم­های اقتصادی اجتماعی

 

 

 سوابق آموزشی- تحقیقاتی:

 

        عضو هیات علمی

        کارشناسی :

      آمار مهندسی / تحقیق در عملیات 1

        کارشناسی ارشد:

        مدیریت زنجیره تامین(دستیار استاد)

  مدیریت زنجیره تأمین

  طرح­ریزی و طراحی شبکه در

  زنجیره تأمین و لجستیک

  کاربرد تئوری بازی­ها در مد­ل سازی تعاملات زنجیره تأمین

 آمار مهندسی

تألیف و ترجمه :

·         ترجمه کتاب مدیریت زنجیره تأمین

 مقالات :

·         مدل سازی استراتژیک لجستیک خودرو"

·         2 مقاله بین­المللی در زمینه SCM