گروه تکنولوژی صنعتی

مشخصات فردی:
 
 نام نام خانوادگی: علیرضا پریزاده
  پست الکترونیک :r.parizad@yahoo.com        
سوابق تحصیلی:

 

     آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

      رشته- گرایش : مهندسی صنایع –  صنایع

 

  سوابق آموزشی- تحقیقاتی:

 

     عضو هیات علمی

     طرح­ریزی واحدهای صنعتی / اصول حسابداری و هزینه­یابی / کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع