دسترسی به دانشکده

View Larger Map

مسیر شماره ۱ (غرب): خط ۱ اتوبوسهای BRT -حرکت به سوی میدان امام حسین (ع)-ایستگاه امام حسین-خیابان مازندران-کوچه کفایی امانی-دانشکده مهندسی صنایع

 

مسیر شماره ۲ (غرب):خط ۱ اتوبسهای BRT -حرکت به سمت میدان امام حسین(ع)-ایستگاه پل چوبی-بعد از پل کوچه اسکویی-کوچه انتظاری-دانشکده مهندسی صنایع

 

مسیر شماره ۳ (غرب):استفاده از خط ۲ متروی تهران-حرکت به سمت ایستگاه دروازه شمیران-خیابان مازندران-کوچه انتظاری-دانشکده مهندسی صنایع

 

مسیر شماره ۴ (شرق): خط ۲ متروی تهران به سمت غرب-ایستگاه دروازه شمیران-خیابان مازندران-کوچه انتظاری

 

مسیر شماره ۵ (شمال):میدان تجریش-حرکت به سوی پیچ شمیران بوسیله تاکسی-استفاده از خطوط اتوبوس BRT به سمت ایستگاه امام حسین (ع)-خیابان مازندران-کوچه انتظاری-دانشکده صنایع تهران جنوب

 

مسیر شماره ۶ (شمال):خط ۱ متروی تهران به سمت جنوب-ایستگاه دروازه دولت-خط شماره ۴ مترو-ایستگاه دروازه شمیران- خیابان مازندران-کوچه انتظاری-دانشکده مهندسی صنایع

 

مسیر شماره ۷ (جنوب):خط ۱ متروی تهران به سمت شمال-ایستگاه امام خمینی به سمت شرق- به سمت ایستگاه دروازه شمیران-خیابان مازندران-کوچه انتظاری-دانشکده مهندسی صنایع

 

مسیر شماره ۸( جنوب): میدان خراسان-میدان شهدا-به سمت شمال-خیابان ۱۷ شهریور-خیابان کفایی امانی-دانشکده صنایع تهران جنوب