تماس با دانشکده

آدرس :

تهران- خیابان انقلاب اسلامی - پل چوبی- خیابان گرامی-کوچه اسکویی - کوچه انتظاری -دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده مهندسی صنایع

کد پستی:

1151863411

تلفن:

 برای آگاهی از شماره تلفن قسمت های مختلف  دانشکده وارد قسمت کارکنان شوید .

دورنگار:

77500506

پست الکترونیکی:

IE_info@azad.ac.ir