تماس با دانشکده

آدرس:

تهران- خیابان انقلاب اسلامی - پل چوبی- کوچه گرامی-کوچه اسکویی - کوچه انتظاری -دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده مهندسی صنایع

کد پستی:

۱۱۵۱۸۶۳۴۱۱

تلفن:

برای آگاهی از شماره تلفن قسمت های مختلف دانشکده وارد قسمت کارکنان شوید.

دورنگار:

۷۷۵۰۰۵۰۶

پست الکترونیکی:

IE_info@azad.ac.ir