اطلاعیه و دستورالعمل روند اجرایی نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه در نیمسال اول ۹۹-۹۸

«قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال ومیهمانی درنیمسال اول ۹۹-۹۸ »

انجام درخواست انتقال ومیهمانی به دیگرواحدها از تاریخ ۱۸/‏۰۳/‏۹۸‬ لغایت ۱۸/۴/ ۹۸ صورت می گیرد و پس از آن امکان ثبت درخواست وجود نخواهد داشت.

نکات مهم:

  1. درخواست انتقال ومیهمانی دانشجویان صرفاً ازطریق سامانه نقل وانتقالات مندرج در آدرس اینترنتی www.monada.iau.ir (سامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ) انجام می شود و نیازی به مراجعه به واحد دانشگاهی مبدا ومقصد وسازمان مرکزی نمی باشد.
  2. دانشجویان متقاضی می توانند پس از مطالعه دقیق آیین نامه انتقال ومیهمانی که در سامانه مذکور و همچنین سامانه واحد تهران جنوب درج شده است، در صورت نداشتن منع ادامه تحصیل نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام نمایند.
  3. دانشجویان متقاضی جهت درخواست انتقال ومیهمانی در صورت احراز شرایط وارائه مستندات معتبر وموافقت سازمان مرکزی دانشگاه اقدام نمایند. (دانشجویان متقاضی قبل از ثبت درخواست از موافقت مدیر گروه آموزشی رشته خود اطمینان حاصل نمایند).
  4. انتقال ویا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه ودایر بودن رشته، گرایش ومقطع تحصیلی در واحد مقصد ونداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.
  5. انتقال دانشجویان در تمامی موارد آیین نامه در نیمسال آخر تحصیل ممنوع است.
  6. درخواست انتقال و میهمانی پس از گذشت یک نیمسال از قبولی، ضمن ثبت نام در واحد دانشگاهی مبدا امکان پذیر است. (به استثنای واجدین شرایط میهمانی یا انتقال از بدو پذیرش، مطابق شرایط آیین نامه)
  7. انتقال پذیرفته شدگان بدون آزمون ممنوع می باشد.
  8. درخواست میهمانی در ترم تابستان از طریق اداره آموزش دانشکده انجام می شود.
  9. جهت ثبت نام در سایت نقل و انتقالات از شماره دانشجویی مرکزآزمون، درج شده در کارت دانشجویی (شماره ۹ رقمی) استفاده شود.

 

حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی

اداره کل امور دانشجویی


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل