اخبار کلاسها

اطلاعیه_ عدم برگزاری کلیه کلاس های آقای مهندس پری زاده

اطلاعیه_ عدم برگزاری کلیه کلاس های آقای مهندس پری زاده روزشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه

اطلاعیه_ عدم برگزاری کلیه کلاس های آقای مهندس پری زاده روزشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه وتشکیل کلاس های جبرانی در روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخ ۱۹ و ۲۰/۸/۹۴

ادامه مطلب