اخبار کلاسها

قابل توجه دانشجويان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویانی که اقساط بدهی معوقه خود را به صندوق رفاه دانشجویی پرداخت ننموده اند هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی خویش از طریق اینترنت به آدرس سایت http://enroll.azad.ac.ir (پرداخت وام و تقسیط اینترنتی)،اقدام نمایند.

ادامه مطلب