اخبار کلاسها

جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده ۲۰ ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده ۴۷ در تابستان ۹۸-۹۷

جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده ۲۰ ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده ۴۷ در تابستان ۹۸-۹۷

جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده ۲۰ ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده ۴۷ در تابستان ۹۸-۹۷

ادامه مطلب
اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی

اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی روزپنچشنبه مورخ ۲۸/۸/۹۴

ادامه مطلب