اخبار کلاسها

جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده ۲۰ ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده ۴۷ در تابستان ۹۸-۹۷

جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده ۲۰ ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده ۴۷ در تابستان ۹۸-۹۷

جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده ۲۰ ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده ۴۷ در تابستان ۹۸-۹۷

ادامه مطلب
اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی

اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی روزپنچشنبه مورخ ۲۸/۸/۹۴

ادامه مطلب
اطلاعیه _ امتحان میان ترم درس استاد: آقای دکترعبدی

اطلاعیه _ امتحان میان ترم درس استاد: آقای دکترعبدی ۱_ روش تحقیق ۲_ سازماندهی ورهبری

امتحان میان ترم درس استاد: آقای دکترعبدی ۱_ روش تحقیق ۲_ سازماندهی ورهبری روزهای شنبه مورخ ۳۰ آبان ماه و یکشنبه یکم آذرماه دراتاق ۲۰۱ برگزار می گردد.

ادامه مطلب