اطلاعیه های پژوهشی

بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور

اطلاعیه ـ قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری پژوهش محور

به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش محور ورودی های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ملزم به انعقاد قرار داد طرح برون دانشگاهی هستند و کارفرما یا استاد راهنما باید تمام پرداخت ها را به حساب واحد دانشگاهی واریز نماید.

ادامه مطلب