اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه - دانشجویان ارشد سیستم بهره وری - صنایع صنایع - سیستمهای اقتصادی اجتماعی

اطلاعیه - دانشجویان ارشد سیستم بهره وری - صنایع صنایع - سیستمهای اقتصادی اجتماعی

حداکثرتاتاریخ 2 آذرماه 1393 می توانند پروپوزال خود را بعداز تائید استاد راهنما ومشاور ومدیرگروه به دفترپژوهشی دانشکده تحویل نمایند

ادامه مطلب
اطلاعیه _ آخرین مهلت پروپوزال

اطلاعیه _ آخرین مهلت پروپوزال

قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه را در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 اخذ کرده¬اند. باتوجه به آخرین مهلت اعلام شده از آموزش، دانشجویان موظف هستند حداکثر تا تاریخ 17/8/93 پروپوزال خود را به دفتر پژوهش دانشکده تحویل دهند و در جلسه شورای گروه در تاریخ 19/8/93 برای دفاع از پروپوزال خود حضور یابند.

ادامه مطلب