اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد که بعد از مهر 93 از پروپوزال خود دفاع نموده اند الزامی است گزارش های سه ماه پیشرفت کار خود را با تائید استاد راهنما به دفتر پژوهش تحویل دهند . در غیر این صورت با کسر نمره¬های احتمالی مواجه خواهند شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه - جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه - جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو:آقای سید محسن طاهری

عنوان: طرح ریزی استراتژی با رویکرد نوآوری و مدیریت دانش با استفاده از تکنیکهای ترکیبیMCDN و برناردو (مطالعه موردی- بیمه دانا)

ادامه مطلب