اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای روح الله کریمی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان: طراحی و بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته چند محصولی چند دوره ای با عدم قطعیت در نرخ بازگشت محصول مطالعه مورد شرکت لبنی کاله ایران

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم طاهره افضلی نژاد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان: مکان یابی و مدیریت موجودی مراکز مدیریت بحران با رویکرد زمانبندی ارسال کالاهای امدادی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خدیجه یوسفی رودسری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان: توسعه مدل سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ تحت عدم قطعیت

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم سوما زمانی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان: یک زنجیره تامین سبز چند محصوله تحت نظارت دولت و عدم قطعیت در تقاضا

ادامه مطلب