اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای سینا ساجدی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان: رتبه بندی دلایل عدم استفاده از انرژی های نو در صنعت روغن نباتی ایران دانشجو: سینا ساجدی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مونا حسین زاده

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : شناسایی چالش های ارتقاء بهر ه وری در ایران و ارائه مدلی کیفی جهت برون رفت از آنها با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری دانشجو: مونا حسین زاده

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع عطیه کیا کجوری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : طراحی مدلی برای بهبود فرآیند مدیریت زمان در اتاق عمل با بکارگیری واحد پیش- هوشبری دانشجو: عطیه کیا کجوری

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم آزاده ابوالقاسم

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : حل مسأله مکان¬یابی - مسیریابی برای حمل¬ونقل مواد سوختی در شمال غرب ایران دانشجو: آزاده ابوالقاسم

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به دلیل تغییر تقویم آموزشی و شروع کلاس ها از مهرماه وبا توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت محترم آموزشی واحد آخرین فرصت تحویل مدارک کامل دفاع تا تاریخ 19/06/1393 تمدید شد.

ادامه مطلب