اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مرضیه عبیری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعیین حجم نمونه مورد نیاز جهت پذیرش انباشته ها در فرایند های چند مرحله ای به کمک روش شمارش نقیصه ها دانشجو: مرضیه عبیری

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم نازنین رسولی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تطبیق مدلEFQM با Fuzzy ANP وFuzzy DEMATEL برای بیمارستان مطالعه موردی: بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه دانشجو: نازنین رسولی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای علی صالحی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان توسعه مدل کنترل موجودی تحت سیاست انگیزشی خرید اعتباری

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای احمد عطار

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان: بهینه‌سازی همزمان چند هدفه تخصیص قابلیت اطمینان و تعداد اجزای مازاد

ادامه مطلب