اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مژگان نصرالهی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : مدل علّیت تأثیر الگوهای شخصیتی بر سبک‌های رهبری (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز غرب کشور) دانشجو: مژگان نصرالهی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای حسینعلی غفاری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : ارزیابی اقتصادی طرح ها بااستفاده ازشاخص متوسط نرخ بازگشت سرمایه داخلی اصلاح شده تحت محیط فازی دانشجو: حسینعلی غفاری

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای شارا آقاجانیان

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان :تحلیل عملیاتی ریسک های چند بعدی تامین کننده های زنجیره تامین به کمک روش های معادلات ساختاری و تصمیم گیری های چندمعیاره

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم الهام بهرام نژاد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعامل چندین تولید کننده برق با رویکرد تئوری بازیها با تقاضای بازار تصادفی با در نظر گرفتن فاکتورهای زیست محیطی

ادامه مطلب