اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه - دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی

اطلاعیه - دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی

به منظور اخذ سهمیه کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته صنایع به شرح زیر مکان یابی شده است. دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی به منظور اقدامات مقتضی در اسرع وقت به دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم سحر حمیدیان

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : مدل ریاضی دومرحلهای دو هدفه برای مساله حداکثر پوششی مشارکتی تدریجی استوار با شعاع پوشش متغیر در شرایط عدم قطعیت

ادامه مطلب