اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه _ سمینار کلینیک کارآفرینی

اطلاعیه _ سمینار کلینیک کارآفرینی

سمینار کلینیک کارآفرینی دانشکده مهندسی صنایع روز دوشنبه 14 /2/94 ساعت 12 با حضور احمدرضا نخجوانی مدیرعامل شرکت شاتل و روز سه شنبه15/2/94 ساعت 10 با حضور مهندس مهدی عارفی مدیرعامل شرکت یاران دریان

ادامه مطلب