اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه – پخش مصاحبه تلویزیونی آقای دکترخلیلی دامغانی پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعیه – پخش مصاحبه تلویزیونی آقای دکترخلیلی دامغانی پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی

زمان پخش مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر خلیلی دامغانی پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب
اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان محترم

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی

به منظور اخذ سهیمه کارآموزی برای دانشجویان مقطع کاشناسی رشته صنایع به شرح زیر مکان¬یابی شده است دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی به منظور اقدامات مقتضی در اسرع وقت به دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

ادامه مطلب