اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان محترم

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان محترم عناوین پژوهشی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور، به منظور حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد

عناوین پژوهشی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور، به منظور حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد

ادامه مطلب
اطلاعیه – پخش مصاحبه تلویزیونی آقای دکترخلیلی دامغانی پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعیه – پخش مصاحبه تلویزیونی آقای دکترخلیلی دامغانی پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی

زمان پخش مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر خلیلی دامغانی پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب