اطلاعیه های امور دانشجویی

اطلاعیه_ انتخابات انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع

اطلاعیه_ انتخابات انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع روز چهارشنبه13/08/94از ساعت 10الی 14

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی مهندسی صنایع تهران جنوب ، روز چهارشنبه13/08/94از ساعت 10الی 14 خواهد بود، لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود در انتخابات شرکت نمایند.

ادامه مطلب
اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان محترم

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان محترم عناوین پژوهشی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور، به منظور حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد

عناوین پژوهشی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور، به منظور حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد

ادامه مطلب