اطلاعیه های امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی سمینار ((تجارت الکترونیکی)) درمورخ 23آذرماه

قابل توجه دانشجویان گرامی سمینار ((تجارت الکترونیکی)) درمورخ 23آذرماه درسالن اجتماعات دانشکده مهندسی صنایع

به همت انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع سمینار " تجارت الکترونیک " با حضور آقایان آرش سروری، حسین زینی وند و مهدی مقدم روزیکشنبه23/9/93 ازساعت 13 الی 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
خبر -ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر

خبر -ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر

خبر - ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب
گزارش خبری - “برگزاری سمينار یک روزه " بازاريابي شبكه هاي اجتماعي"

گزارش خبری - “برگزاری سمینار یک روزه " بازاریابی شبکه های اجتماعی"با حضور آقای حمید سپیدنام رئیس هیأت مدیره شرکت کاسپید در ایران

برگزاری سمینار یک روزه " بازاریابی شبکه های اجتماعی"با حضور آقای حمید سپیدنام رئیس هیأت مدیره شرکت کاسپید در ایران روز سه شنبه 4 آذر

ادامه مطلب