اطلاعیه های امور دانشجویی

خبر _ برگزاری نمایشگاه کتاب تخصصی و عمومی: به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش

خبر _ برگزاری نمایشگاه کتاب تخصصی و عمومی: به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش

برگزاری نمایشگاه کتاب تخصصی و عمومی: به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش با حضور ناشر آئین تفاهم از تاریخ 23/9/93 الی 27/3/93 نمایشگاه کتاب به همت کتابخانه دانشکده مهندسی صنایع در دانشکده بر پا شد.

ادامه مطلب