اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد

اطلاعیه _دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي

اطلاعیه _دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی به منظور کمک به دانشجویان عزیز این گرایش جهت انتخاب زمینه های تخصصی تحقیق در عملیات و انرژی، به این وسیله چندین نکته مهم به اطلاع شما می‌رسد.

ادامه مطلب
اطلاعیه _قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مرحله دوم ( بهمن 93) مقطع کارشناسی

اطلاعیه _قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مرحله دوم ( بهمن 93) مقطع کارشناسی

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مرحله دوم ( بهمن 93) مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب

ادامه مطلب