اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد

اطــلاعــیه _ صـنـدوق رفـاه دانشجوئي وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصيل) در نيمسال دوم 94-93

اطــلاعــیه صـنـدوق رفـاه دانشجوئی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93

کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93 هرچه سریعتر به صندوق رفا ه دانشجوئی دانشکده خویش مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم وبهره وری

اطلاعیه _قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم وبهره وری

آن دسته از دانشجویانی که موفق به اخذ واحد نشده اند می توانند نام درس مورد نظرخود را به آدرس ایمیل مدیر گروه خود، آقای دکتر شجاعی که درذیل آمده است ایمیل نموده وپاسخ خود را ازطریق همان ایمیل پیگیری نمایند.

ادامه مطلب