اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد

اطلاعیه شماره ((4)) ثبت نام : دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه شماره ((4)) پذیرش و ثبت نام : دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع - صنایع ومهندس مالی

اطلاعیه شماره ((4)) پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع - صنایع ومهندس مالی

ادامه مطلب
اطلاعیه - زمانبندی و دستورالعمل انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

اطلاعیه - زمانبندی و دستورالعمل انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان عزیز، بدین وسیله به پیوست دستورالعمل و زمانبندی ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 1395– 1394 در اختیار شما عزیزان قرار داده می شود

ادامه مطلب
اطلاعیه 1 - زمانبندی و دستورالعمل انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

اطلاعیه 1 - زمانبندی و دستورالعمل انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان عزیز، بدین وسیله به پیوست دستورالعمل و زمانبندی ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 1395 – 1394 در اختیار شما عزیزان قرار داده می شود

ادامه مطلب
اطلاعیه _ تمدید زمان پیش ثبت نام ترم اول 95-94

اطلاعیه _ تمدید زمان پیش ثبت نام ترم اول 95-94 دانشجویان دکتری

دانشجویانی دکتری مهندسی صنایع که در عملیات پیش ثبت نام انجام شده برای ترم آتی به هر دلیلی شرکت نکرده اند حداکثر تا تاریخ 15 شهریور ماه فرصت دارند تا با مشورت استاد راهنما برنامه دروس اختیاری خود را به تائید مدیر گروه رسانده و ثبت رسمی کنند.

ادامه مطلب