اخبار کلاسها - آرشیو

اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی

اطلاعیه_ کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار Eviews مربوط به درس سرهای زمانی استاد دکتر میثم رافعی روزپنچشنبه مورخ ۲۸/۸/۹۴

ادامه مطلب
اطلاعیه _ امتحان میان ترم درس استاد: آقای دکترعبدی

اطلاعیه _ امتحان میان ترم درس استاد: آقای دکترعبدی ۱_ روش تحقیق ۲_ سازماندهی ورهبری

امتحان میان ترم درس استاد: آقای دکترعبدی ۱_ روش تحقیق ۲_ سازماندهی ورهبری روزهای شنبه مورخ ۳۰ آبان ماه و یکشنبه یکم آذرماه دراتاق ۲۰۱ برگزار می گردد.

ادامه مطلب
اطلاعیه انتخابات انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع

اطلاعیه انتخابات انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی مهندسی صنایع تهران جنوب ، روز سه شنبه19/08/94از ساعت 9الی 14 خواهد بود، لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود در انتخابات شرکت نمایند.

ادامه مطلب