اخبار کلاسها - آرشیو

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان آقای دکتر محمدی تبار

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان آقای دکتر محمدی تبار کلاس جبرانی درس تئوری احتمالات

قابل توجه دانشجویان کلاس جبرانی درس تئوری احتمالات آقای دکتر محمدی تبار روزدوشنبه ۸ دیماه ساعت ۰۰/۱۰ لغایت ۲۰/۱۲ کلاس ۱۷ برگزار می گردد.

ادامه مطلب
اطلاعیه - برگزاری سمینار فن آوری های روش تحقیق جهت دانشجویان ارشد گرایش سیستم وبهره وری

اطلاعیه - برگزاری سمینار فن آوری های روش تحقیق جهت دانشجویان ارشد گرایش سیستم وبهره وری

برگزاری سمینار فن آوری های روش تحقیق جهت دانشجویان ارشد گرایش سیستم وبهره وری

ادامه مطلب
اطلاعیه - احتراماً با توجه به اعلام استاد: مهندس دعاگوي مجرد کليه کلاس هاي درسي روز شنبه مورخ 29/09/1393 نامبرده برگزار نمي گردد.

احتراماً با توجه به اعلام استاد: مهندس دعاگوی مجرد کلیه کلاس های درسی روز شنبه مورخ 29/09/1393 نامبرده برگزار نمی گردد

با توجه به اعلام استاد: مهندس دعاگوی مجرد کلیه کلاس های درسی روز شنبه مورخ 29/09/1393 نامبرده برگزار نمی گردد

ادامه مطلب