اخبار کلاسها - آرشیو

قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با دفاع مقدس استاد غیاثی راد

قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با دفاع مقدس استاد غیاثی راد

بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزاری کلاس درس آشنایی با دفاع مقدس استاد غیاثی راد ((تحت عنوان لایه های پنهان)) در روز چهارشنبه مورخ 09/07/1393 راس ساعت 10 - 9 صبح با حضور دانشجویان دوکلاس درس استاد مذکور در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان درس آشنایی بادفاع مقدس استاد غیاثی راد

قابل توجه دانشجویان درس آشنایی بادفاع مقدس استاد غیاثی راد

به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزاری کلاس درس آشنایی بادفاع مقدس استاد غیاثی راد((تحت عنوان لایه های پنهان)) درروز چهارشنبه مورخ 9/7/1393 راس ساعت 10- 9 صبح باحضور دانشجویان دو کلاس درس استاد مذکور درسالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد.

ادامه مطلب