اخبار کلاسها - آرشیو

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس استاد: مهندس گلشني اصل روزچهارشنبه و پنجشنبه مورخ10و11/02/1393

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس استاد: مهندس گلشنی اصل روزچهارشنبه و پنجشنبه مورخ10و11/02/1393

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس استاد: مهندس گلشنی اصل روزچهارشنبه و پنجشنبه مورخ10و11/02/1393

ادامه مطلب
هفته اول از سمینار های کلینیک با سبکی متفاوت، دوشنبه 8 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده

هفته اول از سمینار های کلینیک با سبکی متفاوت، دوشنبه 8 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده

هفته اول از سمینار های کلینیک با سبکی متفاوت، دوشنبه 8 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده

ادامه مطلب