اخبار کلاسها - آرشیو

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که درس روش تحقیق کد 100 را با دکتر عبدی اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که درس روش تحقیق کد 100 را با دکتر عبدی اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که درس روش تحقیق کد 100 را با دکتر عبدی اخذ نموده اند

ادامه مطلب
(اطلاعیه مهم )قابل توجه دانشجویانی که با آقای مهندس نیک نام درس ماشین ایزار 1 را دارند

(اطلاعیه مهم )قابل توجه دانشجویانی که با آقای مهندس نیک نام درس ماشین ایزار 1 را دارند

(اطلاعیه مهم )قابل توجه دانشجویانی که با آقای مهندس نیک نام درس ماشین ایزار 1 را دارند

ادامه مطلب
اطلاعیه شماره( 1)زمانبندی و دستورالعمل ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

اطلاعیه شماره (1)زمانبندی و دستورالعمل ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

اطلاعیه شماره (1)زمانبندی و دستورالعمل ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

ادامه مطلب