اخبار کلاسها - آرشیو

کلاس حل تمرین درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی

کلاس حل تمرین

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی می رساند که از روز دوشنبه 30/8/90 کلاس حل تمرین این درس برگزار خواهد گردید و دانشجویان محترم می توانند از کلاس بهره مند گردند.

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میان ترم درس تئوری احتمالات

امتحان میان ترم درس تئوری احتمالات مربوط به استاد محمدی بیدهندی در تاریخ دوشنبه 30/08/1390 به شرح ذیل برگزار خواهد شد : کد کلاس 109 از ساعت 11:30 الی 13:00 کد کلاس 108 از ساعت 12:30 الی 14:00 ضمناً دانشجویان موظفند در کد ثبت نامی خود در جلسه امتحان حاضر شوند .

ادامه مطلب
…

برگزاری امتحان میان ترم درس برنامه ریزی و کنترل موجودی (1)

امتحان میان ترم درس برنامه ریزی و کنترل موجودی (1) مربوط به استاد محمدی بیدهندی در تاریخ یکشنبه 29/08/1390 به شرح ذیل برگزار خواهد شد : کد کلاس 109 از ساعت 14:00 الی 15:30 کد کلاس 108 از ساعت 16:00 الی 17:30 ضمناً دانشجویان موظفند در کد ثبت نامی خود در جلسه امتحان حاضر شوند .

ادامه مطلب