اخبار کلاسها - آرشیو

برگزاری کلاس جبرانی دروس کنترل پروژه ارشد و تعمیر و نگهداری مربوط به استاد خلیلی دامغانی روزچهار شنبه ۷/۱۰/۱۳۹۰ و پنج شنبه ۸/۱۰/۱۳۹۰

برگزاری کلاس جبرانی دروس کنترل پروژه ارشد و تعمیر و نگهداری مربوط به استاد خلیلی دامغانی روزچهار شنبه ۷/۱۰/۱۳۹۰ و پنج شنبه ۸/۱۰/۱۳۹۰

ادامه مطلب