اطلاعیه های پژوهشی - آرشیو

اطلاعیه اهداء جایزه در قالب تسهیلات مادی به دانشجویان نخبه، توسط بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه اهداء جایزه در قالب تسهیلات مادی به دانشجویان نخبه، توسط بنیاد ملی نخبگان

با عنایت به بخشنامه شماره 84890/70 مورخ 15/9/93 دانشگاه آزاد اسلامی، مبنی اهدا جایزه در قالب تسهیلات مادی به دانشجویان نخبه، توسط بنیاد ملی نخبگان، از دانشجویانی که در هریک از حوزه¬های آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی تبحر داشته، درخواست می¬شود با توجه به شرایط اعلام شده جدول زیر را تکمیل نموده و تا تاریخ 19/9/93 به دفتر پژوهش ارائه دهند.

ادامه مطلب