اطلاعیه های کارشناسی ارشد - آرشیو

اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان محترم

اطلاعیه دفتر پژوهش : قابل توجه دانشجویان محترم

در راستای ایجاد زمینه های نوآوری و شکوفایی در پژوهش های علمی به منظور دستیابی به خود کفایی علمی و ارتقای سطح تحقیقاتی و ایجاد ارتباط موثر وفعال بین صنعت و دانشگاه تفاهم نامه ای میان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت صنعت و معدن و تجارت منعقد گردیده است

ادامه مطلب