اطلاعیه های کارشناسی ارشد - آرشیو

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهلت تحویل مدارک دفاع

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند که فرصت تحویل مدارک کامل دفاع نیمسال اول با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت آموزشی واحد تا تاریخ 20/11/1393 تمدید شد.

ادامه مطلب