اطلاعیه های آموزشی - آرشیو

اطلاعیه - جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه - جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو:آقای سید محسن طاهری

عنوان: طرح ریزی استراتژی با رویکرد نوآوری و مدیریت دانش با استفاده از تکنیکهای ترکیبیMCDN و برناردو (مطالعه موردی- بیمه دانا)

ادامه مطلب