اطلاعیه های آموزشی - آرشیو

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد که بعد از مهر 93 از پروپوزال خود دفاع نموده اند الزامی است گزارش های سه ماه پیشرفت کار خود را با تائید استاد راهنما به دفتر پژوهش تحویل دهند . در غیر این صورت با کسر نمره¬های احتمالی مواجه خواهند شد.

ادامه مطلب