اطلاعیه های آموزشی - آرشیو

اسامی اساتید دروس خارج از ترم و ماده 47

اسامی اساتید دروس خارج از ترم و ماده 47 لازم به ذکر است در خصوص امتحانات دروس پروژه طراحی ایجاد و اصول شبیه سازی ارائه پروژه درسی الزامی بوده و در غیر اینصورت امتحان خارج از ترم اخذ نمی گردد .

ادامه مطلب