اطلاعیه های آموزشی - آرشیو

قابل توجه کليه دانشجويان ارشد

آخرین مهلت جهت ارائه سمینار و دفاع از پایان نامه

آخرین مهلت جهت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول 91-90 حداکثر تا 30 بهمن ماه می باشد . - آخرین مهلت جهت ارائه سمینار دانشجویانی که در نیمسال دوم 90-89 اخذ نموده اند حداکثر 15 بهمن می باشد. - آخرین مهلت جهت ارائه سمینار دانشجویانی که در نیمسال اول 91-90 اخذ نموده اند حداکثر 15 شهریور می باشد.

ادامه مطلب