اطلاعیه های آموزشی - آرشیو

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه بلندمدت (وزارت علوم)

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه بلندمدت (وزارت علوم) می رساند که جهت دریا‌فت فرم وتکمیل مداراک تا تاریخ 7/12/90 به صندوق رفاه دانشجوئی دانشکده مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد به درخواستهای بعداز تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد...

ادامه مطلب