اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

اطلاعیه_ انتخابات انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع

اطلاعیه_ انتخابات انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع روز چهارشنبه13/08/94از ساعت 10الی 14

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی مهندسی صنایع تهران جنوب ، روز چهارشنبه13/08/94از ساعت 10الی 14 خواهد بود، لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود در انتخابات شرکت نمایند.

ادامه مطلب