اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

خبر -گزارش تصویری از برگزاری جشن فارغ التحصیلی ورودی های 89 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خبر -گزارش تصویری از برگزاری جشن فارغ التحصیلی ورودی های 89 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

گزارش تصویری از برگزاری جشن فارغ التحصیلی ورودی های 89 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ادامه مطلب
جشنواره ورزشی واحد

جشنواره ورزشی واحد

در جریان برگزاری جشنواره ورزشی واحد که در دو گروه خواهران و برادران و از تاریخ 19/7/93 لغایت 4/8/93 در چهار رشته پرتاب دارت ، شطرنج ، تنیس روی میز و پنالتی ؛ در دانشکده های مختلف برگزار گردید

ادامه مطلب