اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

اصلاحیه درس کارآموزی وپروژه _ قابل توجه دانشجویان نیمسال اول 94-93 که نسبت به ثبت نامه درس کارآموزی اقدام نموده اند

اصلاحیه _قابل توجه دانشجویان نیمسال اول 94-93 که نسبت به ثبت نامه درس کارآموزی اقدام نموده¬اند

قابل توجه دانشجویان نیمسال اول 94-93 که نسبت به ثبت نامه درس کارآموزی اقدام نموده¬اند

ادامه مطلب