اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

هفته چهارم از برنامه های کلینیک کارآفرینی با حضور پدر صنایع غذایی ایران آقای شاهرخ ظهیری سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده

هفته چهارم از برنامه های کلینیک کارآفرینی با حضور پدر صنایع غذایی ایران آقای شاهرخ ظهیری سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده

هفته چهارم از برنامه های کلینیک کارآفرینی با حضور پدر صنایع غذایی ایران آقای شاهرخ ظهیری سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده

ادامه مطلب