اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

سلسله سمینارهای کارآفرینی با حضور آقای رضایی عارف سه شنبه 5 آذر ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده صنایع برگزار می شود.

سلسله سمینارهای کارآفرینی با حضور آقای رضایی عارف سه شنبه 5 آذر ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده صنایع برگزار می شود.

سلسله سمینارهای کارآفرینی با حضور آقای رضایی عارف سه شنبه 5 آذر ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده صنایع برگزار می شود.

ادامه مطلب