اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

قابل توجه دانشجویان دکتری مشروحه لیست زیر جهت دریافت ایمیل به دفتر پژوهشی مراجعه نمائید

قابل توجه دانشجویان دکتری مشروحه لیست زیر جهت دریافت ایمیل به دفتر پژوهشی مراجعه نمائید

قابل توجه دانشجویان دکتری مشروحه لیست زیر جهت دریافت ایمیل به دفتر پژوهشی مراجعه نمائید

ادامه مطلب
فراخوان دانشجويانجهت ‌شرکت‌‌در‌تمرينات‌انتخابي‌وعضويت در تيم‌هاي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

فراخوان دانشجویانجهت ‌شرکت‌‌در‌تمرینات‌انتخابی‌وعضویت در تیم‌های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فراخوان دانشجویانجهت ‌شرکت‌‌در‌تمرینات‌انتخابی‌وعضویت در تیم‌های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ادامه مطلب