اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

قابل توجه دانشجویان گرامی : اطلاعیه تمایل دانشجویان در زمینه طراحی ، بهبود سیستم ، مدیریت کیفیت و پروژه پایانی یا کارآموزی در دانشکده

قابل توجه دانشجویان گرامی : اطلاعیه تمایل دانشجویان در زمینه طراحی ، بهبود سیستم ، مدیریت کیفیت و پروژه پایانی یا کارآموزی در دانشکده

ادامه مطلب