اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

اطلاعیه اموردانشجویی

توجه به مقررات دانشکده

دانشکده صنایع: از آنجا که دانشکده به دنبال فراهم آوردن محیطی است که در آن دانشجویان با آرامش بتوانند نتیجه یک ترم تلاش خود را به صورت عادلانه به دست آورند وضمن قدردانی از عزیزانی که همواره پایبند به مقررات بوده اند ، اعلام می دارد که عدم رعایت مقررات ،اثر بسیار غیر قابل جبرانی بر وضعیت تحصیلی دانشجو خواهد گذاشت.

ادامه مطلب