اطلاعیه های امور دانشجویی - آرشیو

امکان استفاده از کمدهای دانشجویی

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند، در نیمسال دوم 91-90 امکان استفاده از کمدهای دانشجویی مستقر در ساختمان شماره 2 دانشکده فراهم گردیده است . دانشجویان متقاضی می توانند جهت بهره برداری به آقای جلال وند ، مسئول امور دانشجویی دانشکده ، مستقر در طبقه سوم ساختمان اصلی ، اتاق فناوری اطلاعات مراجعه فرمایند. ضمناً به دلیل تعداد کم کمدهای فوق الذکر ، دانشجویانی که زودتر مراجعه کنند در اولویت خواهند بود.

ادامه مطلب